Tyck till
Talande webbLyssna

Sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö, samt en förlängning av en nödbräddledning vid Östra Älvsala.

Aktuellt

2019-07-10

Tillstånd beviljat från mark- och miljödomstolen.

Utförande samordnas med pågående detaljplanearbete i Östra Älvsala.

 

2017-09-06

Värmdö kommun planerar för en avloppsledning mellan Strömma och Älvsala. För att säkerställa att ledningen kan läggas ner och bibehållas har en ansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Efter att domstolen lämnat positiv dom kommer ledningsarbetet att upphandlas.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller via mejl therese.antin@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-07-10