Talande webbLyssna

VA-projekt Lövhamra

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtida behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Lövhamra. Projektet befinner sig just nu i projekteringsfasen. Upphandlingen av entreprenör förväntas börja Q2 2019.

När en tidplan är upprättad kommer den att publiceras här på projektets sida.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller på 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-07-18