Talande webbLyssna

VA-projekt Renvägen

Projektering för vatten- och avloppsprojekt på Renvägen i Gustavsberg är färdigt.

Status i projektet

Nu är projektet i fasen där upphandling av entreprenaden ska börja inom kort och kommunen håller just nu på att se över de sista dokumenten för att säkerställa en hög kvalité.

När en entreprenör har valts för att vara ansvarig för byggskeden kommer en tidplan läggas upp här på projektets sida.

Alla boende som blir berörda kommer att få ett brev med information om byggstarttiden och förväntat avslutningsdatum.

Detta projekt inkluderar även en ny gång- och cykelväg på Renvägen.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-24