Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Performing Craft. Foto: Erik Thulén

PERFORMING CRAFT

Medverkande: Diana Butucariu, Mirja Leierth, Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] Initiativtagare, curator och projektledare: Terese William Waenerlund

Performing Craft är en plattform där olika konstnärskap intar nya roller och bjuder in publiken att reflektera kring och vara medskapare till andra former av verklighet. I skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst ställer de frågor om identitet, materialitet och sociala mönster.

I Performing Craft är verken samtidigt objekt och handling, där både konstnärerna som skapat verken och vi som möter dem kommer att delta. Här finns ett sökande efter nya uppsättningar normer, skapade av besökarnas reaktioner liksom prövandet av kroppars vilja – eller ovilja – att befinna sig i redan uppsatta ramar. Klädesplagg, använda och nyskapade, kommer också att spela en roll; när estetik och materialitet i det egna hantverket skaver och krånglar – vad säger det om att passa in, eller inte, och varför? Eller i sökandet efter en kropps historia genom dess avtryck i brukade plagg. Ett av verken prövar att vända på förhållandet mellan artist och publik; konsthantverk som en livespelning – objektet en scen – med dans, rytm, trassel, vävning och virkning i ett nyfiket sökande efter ”en idé om allt”.

Performing Craft är ett fortgående projekt som tar sin början på Gustavsbergs Konsthall, varifrån det kommer att vandra vidare till andra utställningsmiljöer, utvecklas och förändras från plats till plats.

Lyssna på konstnärerna i vår nya podcast

Vill du veta mer så berättar de medverkande konstnärerna om sina arbeten och tankarna bakom på Gustavsbergs Konsthalls podcast. Tryck här för att lyssnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar