Tyck till
Talande webbLyssna

Beslut, insyn och rättssäkerhet


Blå lagbok och dommarklubba


I Sverige följer kommunerna offentlighetsprincipen, som ger alla boende rätt att ta del av politiska beslut och andra handlingar.

Offentlighetsprincipen är en viktig grundtanke i ett demokratiskt samhälle. Genom den har du till exempel rätt att vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten, och du kan läsa protokoll, brev, e-post och andra offentliga handlingar som skickas till och från Värmdö kommun.

Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Senast publicerad: 2019-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar