Tyck till
Talande webbLyssna

Diarium och arkiv

Mappar i olika färger uppställda på rad

I ett diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från Värmdö kommun.

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina offentliga handlingar lätt ordnade och enkla att hitta.

Vissa offentliga handlingar är sekretessbelagda, men alla andra handlingar har du rätt att läsa så snart de är färdigbehandlade.

Mer information om offentliga handlingar

Aktuella handlingar och protokoll från nämndsammanträden hittar du på webben, se länk i högerspalten. Protokollen publiceras när de är justerade.

Offentliga handlingar kan du få del av genom att kontakta kommunen.

Webbdiarium  

I webbdiariet kan du söka på dokument som registrerats i kommunens övergripande ärende- och dokumenthanteringssystem sedan 12 april 2018.

Mer information om webbdiariet

Bygg- och miljöarkiv

Bygglovsärenden och andra ärenden som hanteras i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden diarieförs separat.

Mer information om bygg- och miljöarkivet

Kommunarkiv

I kommunarkivet finns kommunala handlingar ända från den tidigaste kommunbildningen på 1860-talet till dagens verksamhet.

Vill du ha protokollsutdrag, ritningar och utskrifter av gamla handlingar kan du kontakta kommunen.

Senast publicerad: 2019-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation