Tyck till
Talande webbLyssna

EU-projektet Seastop

Eu-projekt Seastop syftar till att utveckla 21 småhamnar i Stockholms skärgård, av dessa ligger 9 i Värmdö kommun. Vi projektleder och samordnar projektet som pågar under 2018 – 2020.

De planerade investeringarna kommer att leda till flera hundra meter nya flytbryggor, uppgraderade miljövänliga anläggningar, med sötvatten, toaletter, el, duschar, bastu och återvinning av avfall. Projektet kommer att leda till utveckling av 300 nya förtöjningsplatser och nya vatten- och avloppssystem. Investeringarna kommer att förvandla de deltagande hamnarna till attraktiva stopp, samt förbättra regional ekonomi och rörlighet.

Berörda hamnar i kommunen är:

  • Svartsö
  • Stavsudda
  • Möja ström
  • Harö
  • Lökholmen
  • Kyrkviken Berg
  • Löka hamn
  • Långviks yttre hamn
  • Långviks inre hamn

Seastops webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långviks yttrehamn med en liten brygga

Kyrkviken före

Kyrkviken efter, 20 gästplatser, café och bageri.

English summary:

The planned investments will lead to several hundred meters of new floating jetties, upgraded environmentally sustainable facilities, such as water, toilets, electricity, showers, saunas and waste recycling. The project will lead to the development of 300 new mooring places and new water and sewage systems. The investments will transform the participating ports into attractive stops, as well as enhance regional economy and mobility.

 

Logga Interreg Central Baltic
Logga Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden