Tyck till
Talande webbLyssna

Vart går dina skattepengar?

Läs mer om hur dina skattepengar använts i årsredovisningen 2018.

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret. Varje politisk nämnd ska också redovisa hur man har använt sina pengar i en förvaltningsberättelse.

Digital årsredovisning

Den digitala årsredovisningen ger möjlighet till att på ett enkelt sätt ta del av kommunens årsredovisning. Besökarna får snabbt en överblick och kan välja ut de delar som de vill veta mer om.

Läs den digitala årsredovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det finns behov av ett pappersexemplar så går det att ladda hem en pdf-version och skriva ut, se höger spalt.

Kommunalskatt 2019

Årets kommunalskatt på 31,26 kronor fördelar sig så här:

  • Kommunen 19,18
  • Landstinget 12,08


Senast publicerad: 2019-04-30