Talande webbLyssna

Kulturstipendier

Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut två kulturstipendier, ett vuxenstipendium och ett ungdomsstipendium. Stipendiesumman är 20 000 kronor för varje stipendium.

Kulturstipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden.


Ungdomskulturstipendiet delas ut till en person på 18–25 år med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område.

Hur söker eller nominerar jag?

Kulturstipendierna kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Värmdö kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendiet är på 20 000 kronor. .

Ansök eller nominera via vår E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni


Ungdomskulturstipendium

Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Du kan antingen själv söka ungdomskulturstipendiet eller nominera någon annan.

Ansök eller nominera via vår E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni


Stipendiater 2018

Kulturstipendiat

Barbro Maassen tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium på 20 000 kr.

Motivering

Barbro Massen tilldelas stipendiet för sitt arbete med en bok om Ingaröbon Axel Wennbergs liv.

Ungdomskulturstipendiat

Filippa Nihlén tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kr.

Motivering

Filippa Nihlén tilldelas stipendiet för att vidareutbilda sig inom silversmide. 

Senast publicerad: 2019-03-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation