Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 08 okt 2011 till och med 08 jan 2012

I förgrunden: David Clarke ”One day my plinth will come”, 2011.

60|40

Medverkande: David Clarke • Tracey Rowledge • Clare Twomey.

I den brittiska trion 60|40 ingår silversmeden David Clarke, bokbindaren Tracey Rowledge och keramikern Clare Twomey. Under ett gemensamt manifest utmanar de traditionella hantverksregler och verkar för att vidga konsthantverkets teoretiska och fysiska kontexter. Genom kollektiva projekt driver de sina respektive materialområden till sin spets och undersöker hur de kommunicerar i det samtida rummet. I dessa projekt utgår gruppen från platsens arkitektoniska karaktär såväl som dess specifika laddning och historia. Det kan röra sig om en privat bostad eller en lokal som vanligtvis inte tillhör konsten där befintliga föremål och inredning korresponderar med de verk som gruppen tillför. Med varje utställning ställs nya frågor.

För första gången presenteras nu 60|40 utanför Storbritannien. Utställningen på Gustavsbergs Konsthall kommer att innefatta nya verk och platsspecifika installationer liksom presentationer eller omarbetningar av tidigare projekt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar