Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 02 feb 2013 till och med 03 mar 2013

”Alla”, 2013.

ALLA

Medverkande: Annika Petterson • Auli Laitinen • Adam Grinovich • Agnieszka Knap • Annika Åkerfelt • Catarina Hällzon, • Daniela Hedman • Helena Lindholm • Jacob Nyberg • Jenny Edlund • Jenny Klemming • Kajsa Lindberg • Karin Johansson • Karin Roy Andersson • Klara Brynge • Maria Sköldin • Mona Wallström • Märta Mattson • Pia Aleborg • Sanna Svedestedt • Serena Holm • Sofia Björkman • Tobias Alm • Tove Knuts • Tore Svensson • Vidar Hertov • Yasar Aydin • Åsa Elmstam • Åsa Skogberg.

Är det möjligt att ifrågasätta fördomar och främlingsfientlighet genom smycken? Broschen har en särskilt stark tradition som bärare av budskap. Med det som utgångspunkt vill projektet Alla undersöka broschens förmåga att skapa ingångar till diskussioner kring identitet, främlingsfientlighet och föreställningar om svenskhet. I utställningen presenteras 29 unika broscher tillsammans med fotografier och film.

Projektet Alla, som nu visas på Gustavsbergs Konsthall, är initierat och sammanställt av smyckekonstnärerna Hanna Hedman och Rut-Malin Barklund: ”Som konstform har smycken fördelen att komma människor nära och följa med oss i vår vardagliga miljö. Smycken har genom tiderna varit ett sätt att visa sin kulturella identitet, tillhörighet, status eller åsikt.”

Projektet genomförs med stöd av Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar