Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 24 sep 2016 till och med 15 jan 2017

Epidemi II (detalj). Mona Wallström, 2016.

ANGÅENDE HUS NR 10

Medverkande: Mona Wallström

Utställningen Angående hus nr 10 sammanfattar ett mångårigt projekt där just platsen kring ateljén, arkitekturen och byggnadernas historia står i centrum.

Mona Wallström är en av Sveriges mest erkända smyckeskonstnärer. I sitt mångfacetterade konstnärskap har hon framträtt som en av drivkrafterna i den expansiva utveckling som svensk smyckekonst genomgått under senare decennier. Mona Wallström är också en av initiativtagarna till det Göteborgsbaserade Galleri Hnoss, som mellan 1997 och 2013 introducerade ett stort antal internationella smyckekonstnärer för en svensk publik.

Mona Wallström växte upp utanför Arvidsjaur, men har sedan utbildningen på Högskolan för Design och Konsthantverk varit bosatt och verksam i Göteborg. Sedan drygt tjugo år har hon sin ateljé i Konstepidemin, i en av de byggnader som tillhört det tidigare epidemisjukhuset. Utställningen Angående HUS nr 10 sammanfattar ett mångårigt projekt där just platsen kring ateljén, arkitekturen och byggnadernas historia står i centrum.

Om utställningen Angående HUS nr 10, skriver Mona Wallström: ”Huset har en egen historia, en verksamhet som inte finns där längre. Det var en av de byggnader som uppfördes som delar i ett epidemisjukhus. Det går inte att förbise de öden och händelser som utspelats här. Tragiken med sjukdom och död naturligtvis, men sjukhuset var också känt som en omtyckt arbetsplats. Aspekter som var för sig har flera ingångar till idéutveckling. Medicinhistoriska museet har också varit en källa, mer för inspiration än information. Fascinerande var den utrustning med sina förpackningar som läkare använde vid patientbesök. Lådor och etuier hade getts lika mycket omsorg som utrustningen själv. Ett tecken på vilket värde den hade men också ett sätt för läkaren att visa trovärdighet inför patienten.”

Citatet är ett utdrag från introduktionen till Mona Wallströms bok som har release samma dag som utställningen öppnar. Boken presenterar projektet Angående HUS nr 10 genom ett omfattande bildmaterial, Wallströms anteckningar och en essä av Love Jönsson. Genom boken öppnas nya och personliga ingångar i arbetsprocessen, liksom fler perspektiv på projektet och dess berättelser.

Det är en stor ära att få presentera Mona Wallströms arbete och bok på Gustavsbergs Konsthall och vi välkomnar alla att dela denna spännande höst med oss.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar