Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 05 apr 2008 till och med 25 maj 2008

Johan Björklund. ”Vardagsrum” (detalj), 2008.

BRAINFOOD

Medverkande: Studenter på Ädellab, Konstfack
Curator
: David Clarke

Corpuskonsten är en konstart som, utifrån sin bruksrelaterade historia bär på enorma, och delvis ännu outforskade, möjligheter att ställa angelägna frågor kring vår samtid, som ju starkt präglas av vårt förhållande till tingen.
De arbeten vi kan se i denna utställning går inte att betrakta huvudsakligen som praktiskt orienterade objekt utan i högre grad som bärare av en mängd emotionella aspekter som på olika sätt berör vår samtid, dock ofta med bruksobjektet som utgångspunkt.

Anders Ljungberg
Lektor i silversmide

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar