Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 12 feb 2011 till och med 01 maj 2011

Lauren Kalman. ”Hard Wear”, 2011 (i förgrunden).

EMBRACED –
JEWELLERY SITES

Medverkande: Sara Borgegård • Celio Braga • Liesbet Bussche • Lin Cheung • Gemma Draper • Lauren Kalman • Kajsa Lindberg • Yuka Oyama • Karen Pontoppidan • Miro Sazdic Curator: Anders Ljungberg

Under våren 2011 presenterar Gustavsbergs Konsthall Embraced – Jewellery sites, en utställning med samtida internationell smyckekonst. Anders Ljungberg, utställningens curator, har bjudit in tio framstående smyckekonstnärer genom vilkas arbeten publiken får inblick i den dynamiska utveckling som samtida smyckekonst befinner sig i.

Anders Ljungberg beskriver utställningens tematik i utställningskatalogen:

”Ett smycke bär på en historia som relaterar till den personliga berättelsen och den kroppsliga erfarenheten. Vid bärandet av ett smycke framträder denna berättelse i det ramverk som det omgivande samhället konstruerar. I utställningen Embraced – Jewellery sites, utforskas detta ramverk utifrån vad som kan beskrivas som smyckets olika rum, i detta fall definierat som det kroppsliga rummet, det arkitektoniska rummet och det sociala rummet. Alla de deltagande konstnärerna har något alldeles väsentligt att säga vår samtid inom ett eller flera av dessa rum.”

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar