Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Den numera klassiska takprofilen från den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Foto: Gustavsbergs Konsthall

FABRIK

Medverkande: Inger Andersson, Neil Brownsword, Matt Smith och Rejmyre Art Lag med Sissi Westerberg, Daniel Peltz och Unndór Jónsson.

Utställningen FABRIK fokuserar på hantverksindustrins minnen, platser, kunskap och berättelser; ställer frågor om individens och kollektivets roll, vad som upphöjs och vad som utelämnas i dessa berättelser.

Finns det band mellan den äldre hantverksindustriella produktionen i västvärlden och det samtida konsthantverket? Om de gamla bruksorternas kunnande och produktion rörde människors vardag, vilket förhållande har konsthantverket i dag till historien? Förvalta och utveckla – eller ta spjärn mot? Ser vi i dag en rörelse, en längtan till ett kollektivt tänkande och görande eller tassar vi bara vidare på nostalgiska stigar?

Gustavsbergs Konsthall ligger mitt i den historiska bruksort som hyste Gustavsbergs Porslinsfabrik. Gustavsberg blev också ett betydande centrum för konsthantverk och formgivning. Genom konstnärer och konsthantverkare som arbetar här och nu, och en småskalig kvarvarande porslinstillverkning, är platsens historia starkt närvarande – och ständigt pågående.

De svenska och internationella konstnärer och konsthantverkare som Gustavsbergs Konsthall nu bjudit in har på olika sätt utgått från orter med stark hantverkshistoria, som Gustavsberg och Stoke on Trent i Storbritannien. De erbjuder olika sätt att tänka, reflektera och fantisera kring dåtid, nutid och framtid. Utifrån en bred uppsättning konstnärliga perspektiv förs diskussionen kring avindustrialiseringens arv, dess påverkan på det samtida konsthantverket och vägen framåt.

Medverkande konstnärer är Inger Andersson, Neil Brownsword, Matt Smith, och Rejmyre Art Lab som representaras av Sissi Westerberg, Daniel Peltz och Unndór Egill Jónsson. I Neil Brownswords verk medverkar även Rita Floyd, fd porslinsarbetare i Stoke on Trent, som gjort performance i verket. Även när hon inte är på plats finns de porslinsblommor hon är specialiserad på att se i verket.

Stockholm Craft Week pågår i Gustavsberg och Stockholm 3-6 oktober 2019. Se hela programmet på www.stockholmcraftweek.se.

Utställningen FABRIK visas hela hösten 2019 och genomförs med stöd av Statens Kulturråd.

Utställningen pågår till 5 januari 2020.

Lärarhandledning till utställningen finns här.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar