Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från till och med

Family Outlet, 2013. © Zandra Ahl

FAMILY OUTLET

Medverkande: Zandra Ahl

Under hösten 2013 presenteras Family Outlet, en nyproducerad soloutställning av Zandra Ahl. Genom Family Outlet ställs frågor om begrepp som trygghet och lycka och hur dessa begrepp förmedlas i vår kommersiella vardag. Zandra Ahl utgår från de ”oprivilegierade objekten” – de som befinner sig utanför det kulturella etablissemanget – och sätter dem i ny kontext. Utställningen kommer senare under hösten att följas av en antologi med nya och tidigare publicerade texter om och av Zandra Ahl.

Zandra Ahl är konsthantverkare, debattör och skribent och sedan 2009 professor i keramik på Konstfack. Hon är och har varit tongivande i den diskussion kring och utveckling av svensk form som pågått sedan slutet av 90-talet. Hennes gärning och engagemang i formrelaterade frågor har genererat svallvågor som svept över en hel generations konsthantverkare, formgivare och debattörer. Zandra Ahl har i stor utsträckning bidragit till att vi har en annan formscen idag, än den för femton år sedan. Hon är också uppmärksammad i utlandet och har beskrivits som en nyckelperson för det samtida svenska konsthantverket.

Family Outlet genomförs i samarbete med Eskilstuna konstmuseum och Röhsska museet, med stöd av Kulturbryggan, Stockholms läns landsting och Estrid Ericsons Stiftelse.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar