Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 19 okt 2012 till och med 06 jan 2013

”Girls Club”, 2012

GIRLS CLUB • PLACE AS EVENT

Medverkande: Kakan Hermansson • Jorun Kugelberg

Gustavsbergs Konsthall presenterar två examensprojekt från Konstfack: Kakan Hermanssons Girls Club och Jorun Kugelbergs Place as event. Båda förhåller sig till rumsliga skeenden, men med vitt skilda angreppspunkter. I Kakan Hermanssons Girls Club får besökaren bl.a. ta del av nagelsalongen, där hantverket och situationen skapar den intima förutsättningen för de samtal som uppstår. Rummet är kvinnornas, en plats där männen inte har tillträde och berättelserna som träder fram handlar till stora delar om sexuellt utnyttjande.

I Jorun Kugelbergs verk är samtalet med själva platsen utgångspunkt. Semidokumentära filmatiseringar av vardagliga, urbana rum och vad som där sker, ges nytt innehåll i den platsspecifika presentationen i utställningen. I Place as event omstruktureras och omvärderas såväl mänskliga som rumsliga gränser.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar