Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 19 jan 2008 till och med 22 mar 2008

Gravity, 2008.

GRAVITY

Medverkande: David Clarke • Idiots • Albin Karlsson • Anders Ljungberg • Wiebke Meurer • Emma Rapp

Gravitationen är en förutsättning för allt varande, så som vi känner till det, en ständigt påverkande och närvarande kraft.

Under titeln och temat Gravity presenterar Gustavsbergs Konsthall en grupputställning som knyter an till samtida metallformgivning och intilliggande konsthantverksområden. De sex europeiska konsthantverkare och konstnärer som deltar i utställningen representerar var för sig starkt personliga konstnärskap, som här samlas under samma tak. Associationerna kring temat berör existentiella frågor, ur såväl poetiska som vetenskapliga perspektiv.

Genom utställarnas verk framträder berättelser om universella krafter, avstånd, närhet, tyngdlagens ofrånkomlighet och dess destruktivitet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar