Talande webbLyssna

Från till och med

Illuminations, 2007.

ILLUMINATIONS

Medverkande: Kristoffer Hoshino • Susanne Larsson • Irene Nordli • Jakob Robertsson • August Sörenson • Kristine Thenman.

Utställningen Illuminations, som inviger Gustavsbergs Konsthall, visar skulpturala keramiska verk av sex konsthantverkare och konstnärer. Deltagarnas berättande, belysande och illustrativa arbetssätt ligger till grund för utställningens titel. Utställarna använder sig av företeelser och händelser från sin nära omgivning och lyfter fram dem i nytt ljus. Genom deras verk framträder andra dimensioner av vardagen än de allmänt vedertagna.Utformning: konstnären Karin Johnson och arkitekten Fredrik Stenberg.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar