Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Karneval, 2016.

KARNEVAL

Medverkande: Karin Karinson, Haidar Mahdis, Joakim Ojanen, Matilda Haritz Svensson, Sara Söderberg, August Sörenson, Emelie Thornadtsson

Med anledning av Stig Lindbergs 100-årsjubileum visar Gustavsbergs Konsthall samtida keramik av sju svenska konstnärer och konsthantverkare.

Stig Lindberg var en person med obegränsad energi, han tycks ha arbetat jämt. Otaliga är de serviser, unika objekt, mönster, illustrationer, reklamannonser och apparater som kom från hans skrivbord. I utställningen här på Gustavsbergs Konsthall är det just energin, den keramiska frenesin och lusten till spektakel, som får stå i centrum.

De sju utövarna som visas i utställningen har kanske aldrig tidigare tänkt på sina arbeten i relation till Stig Lindbergs praktik. Men deras konstnärskap förhåller sig på olika sätt till den keramiska tradition som Stig Lindberg arbetade inom: bruksobjektet, figurinen, fabriken, intresse för rörelse och viljan att underhålla = KARNEVAL

Sara Isaksson From
Curator

Inbjudna utövare

Karin Karinsons arbeten består av figuriner, keramiska fragment och industriella kvarlämningar som sammanfogas till mångskiftade universum där nya berättelser ständigt avlöser varandra. De keramiska objekten är både en granskning och ett resultat av vår tids produktion- och konsumtionsmani. Karin Karinson har kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk, Keramik 2011.

Haidar Mahdis keramiska objekt rör sig kring det dukade bordet i en undersökning av det fabulösa och fantastiska. Han intresserar sig för det pråliga bruksföremålet, olika epoker ur konsthistorien men även andra mer samtida subversiva estetiska uttryck. Haidar Mahdi har en kandidatexamen från Konstfack, Keramik och Glas 2009 och masterexamen från Kungliga Konsthögskolan 2011.

Joakim Ojanen tog sin masterexamen på Konstfack, Storytelling, 2014. Joakim Ojanen rör sig mellan måleri och keramik i en både lustfylld, skrämmande och färgglad värld. Hans keramiska figurer är ofta gulliga och roliga att titta på, likt serieteckningar eller ofarliga porslinsfiguriner, men tematiskt befinner sig Joakim Ojanens figurer på en helt annan plats.

Matilda Haritz Svenson bygger platsspecifika installationer som skulle kunna förklaras som keramiska cirkusföreställningar i slowmotion. Beroende på plats sätter hon samman de vedeldade keramiska delarna på olika sätt, och med ny koreografi.
Rörelse är en förutsättning för förståelsen av Matilda Haritz Svensons arbete. Hon tog sin masterexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk, Keramik 2011.

Sara Söderberg vill genom sitt arbete sätta ljuset på hur materiella ting påverkar oss och skapar värde och mening i de vardagliga ritualer vi bygger våra liv kring. Hon är intresserad av den utvidgade betydelsen av bruksobjektet där det keramiska föremålet står som medlare mellan människor och mellan människa och behov. Sara Söderberg tog sin kandidatexamen på Konstfack, Keramik och Glas, 2015 och studerar nu på masterprogrammet CRAFT, Konstfack.

August Sörenson tog sin masterexamen på Konstfack, Keramik och Glas, 2015. I hans arbeten syns ett intresse för gränslandet mellan det pågående och det bortglömda, likt tomheten bland nyss undanställda attraktioner på ett för säsongen stängt nöjesfält. Genom keramiska objekt och skapade skeenden prövar August Sörenson existentiella och estetiska antaganden.

Emelie Thornadtsson undersöker genom sitt arbete nya plattformar och strategier för konsthantverket men också nya roller för konsthantverkaren. Hennes svartvita bruksobjekt och mönster når vanligtvis sin publik via Instagram där hon själv har kontroll över alla beslut som producent, stylist, fotograf, publicist, strateg och gallerist. Emelie Thornadtsson har kandidatexamen från Konstfack, Keramik och Glas, 2015.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar