Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från konsthallens butik, som fungerar som ett showroom, en plattform, för det svenska samtida konsthantverket. Här verk av Fredrik Nielsen, Hanna Järlehed Hyving och Ulla Forsell Foto Gustavsbergs Konsthall

Konsthallens ovissa framtid

Vi får många frågor om konsthallens framtid. Värmdös politiska majoritet (M, KD, L, C, MP) och SD har beslutat att avveckla kommunens framgångsrika konsthall från halvårsskiftet 2021. Fram tills dess är vi i drift som vanligt med utställningar, butik och Formstudio. Vi uppmanar alla att passa på att besöka våra utställningar, vår butik och vår Formstudio fram till sista öppetdagen som är den 4 juli.

Styrkta av det massiva motstånd som kommunens beslut har mött lokalt, nationellt och interntationellt, arbetar vi för fullt med att hitta möjligheter till fortsatt verksamhet. Alla förslag och ingångar till seriösa samarbeten i framtiden mottages tacksamt av Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall konsthallgustavsberg@gmail.com. Det finns flera intressenter och olika möjligheter till stöd, men det är för närvarande ingen som tar över konsthallen i dess nuvarande skepnad i Gula Byggningen i Gustavsberg.

I samband med processen att hitta en ny huvudman till konsthallen gick kommunen ut med en inbjudan till möjliga intressenter Förfrågan om övertagande av Gustavsbergs konsthall. och en omfattande presentation av konsthallen, Gustavsbergs Konsthall, en presentation. I presentationen berättar vi vår historia, om utställningsverksamheten, seminarierna, de internationella inslagen, pedagogiken, skolverksamheten och lovverksamheterna för barn och unga och om vår butik, som fungerar som en plattform för svenskt konsthantverk där vi förmedlar konsthantverk från svenska konsthantverkare (på kommission) samt erbjuder en omfattande bokavdelning för svensk och internationell litteratur inom fältet. . Klicka på länkarna så finns de att läsa i pdf-format.

Dokumentet innehåller också siffror och statistik samt redovisar den blygsamma kostnaden som behövs för driften av konsthallen. Förutom sin stadiga position i Gustavsbergs kulturhistoria och hantverkstradition är den unik i sitt slag, då det inte finns någon annan konsthall i Norden som är enbart är ägnad åt det samtida konsthantverket.

Vi har just monterat ner utställningen Earth, Wind, Fire, Water och bygger nu sommarutställningen States of Becoming med Åsa Cederqvist, som också blir vår sista utställning.

Den öppnar 29 maj och visas t.o.m. 4 juli.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar