Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Tobias Alm: Châtelaine no 10 (Craftsman 40474). Lisa Björke: Work Series, 2016.

Konstnärssamtal:
CRAFTMANSHIP

Den 5 maj arrangerar Konsthantverkscentrum ett samtal med smyckekonstnärerna Lisa Björke och Tobias Alm på Gustavsbergs Konsthall i anslutning till den pågående internationella smyckekonstutställningen, där de bägge medverkar.

Tobias Alm och Lisa Björke berättar om sina tankar kring hantverkaren och hantverket. Med olika ingångar talar de om hantverksskicklighet i relation till genusstrukturer och stoltheten över det handen skapar. Samtalet berör också varför de använder smycket som objekt i sina respektive konstnärskap.

 

Tid: 14.00-15.00. Före samtalet ges en kortare introduktion till utställningen. Samtalet hålls på svenska.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar