Talande webbLyssna

Från till och med

Ludvig Löfgren. ”Artificialis Crystal Skull” och ”Festong Wunder Kammer”, 2008.

L’ÎLE NOIRE

Medverkande: Ludvig Löfgren

Människans förhållande till döden är något som starkt präglar vår kultur. Vi illustrerar och dramatiserar döden i strävan att förstå och förlika oss med den. Utställningen L’Île Noire bottnar i tankar kring den teatrala, ofta romantiserade bilden av döden. Ludvig Löfgren gestaltar ett slags dödens berättelser som refererar till vår kulturhistoria, till 1600-talets vanitasmåleri och antikens dekorerade urnor. Genom att sammanföra det dramatiska berättandets estetik med glasets, utforskar och omvärderar han stilistiska ideal. Glasets egenskaper, möjligheter och inneboende estetik utgör en viktig grund i Ludvig Löfgrens konstnärskap. Ett gediget hantverkskunnande och en stor omsorg om materialet präglar hans arbete och utgör samtidigt en plattform, från vilken han utmanar glasets traditioner.

Ludvig Löfgren anställdes 2007 som formgivare på Kosta Boda. Han har en bakgrund som glasblåsare och konsthantverkare och har medverkat i ett flertal utställningar, bl.a. som en av nio medlemmar i konsthantverksgruppen We Work in a Fragile Material. Utställningen L’Île Noire på Gustavsbergs Konsthall är Ludvig Löfgrens solodebut.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar