Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 26 maj 2012 till och med 23 sep 2012

Mårten Medbo, ”Homo Capax”, 2012

MAKING KNOWLEDGE

Medverkande: Frida Hållander • Mårten Medbo • Kjell Rylander • Caroline Slotte

Med utställningen Making Knowledge vill Gustavsbergs Konsthall belysa och synliggöra konsthantverket som forskningsområde. I utställningen medverkar de fyra konsthantverkare som hittills antagits vid svenska och norska högskolor som erbjuder forskarutbildning inom området konsthantverk. Från Konsthøgskolen i Bergen kommer Caroline Slotte och Kjell Rylander, från HDK i Göteborg kommer Mårten Medbo och från Konstfack i Stockholm kommer Frida Hållander. Genom sina individuella forskningsprojekt bidrar de i hög grad till den snabba ämnesutveckling som konsthantverket genomgår.

I utställningen visas verk som i stor bredd ställer frågor om såväl materialitet och görande, som tradition, makt och klass. De olika projekten kommunicerar på många plan och rör sig i ett område som sträcker sig från människans närmaste vardag till rent existentiella frågor. Genom att sammanföra deras projekt önskar Gustavsbergs Konsthall skapa en utgångspunkt för vidare diskussioner om konstnärlig forskning och möjlighet att undersöka vad den samtida praktikbaserade forskningen kan vara, innebära och göra.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar