Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

MASTERS OF CRAFT

Medverkande: Amanda Elida Varhaugvik, Beata Alfredsson Grahn & Klara Brydewall Sandquist, Caroline Harrius, Emelie Liljebäck, Emilia Sundqvist, Emma Hansen, Eva Skärlund, Jo Andersson, Johan Schalin, Lisa Juntunen Roos, Maja Bäckström, Malin Ida Eriksson, Maria Johansson, Sebastian Hägelstam, Sijia Li, Simone Kuhs, Tina Domeij, Tongxin Gao, Tuva Widén och Åsa Sjödin.

Masters of Craft är en examensutställning för vårens 21 avgångsstudenter i masterprogrammet CRAFT! på Konstfack. Utställningen pågår till 6 september 2020.

KONSTHANTVERK / CRAFT är mångtydiga begrepp, ibland omtvistade, andra gånger betraktade som självklara. Men ju djupare utövare och betraktare tränger in bakom orden och söker definitioner, desto fler dörrar öppnar sig.

Årets avgångsstudenter i Konstfacks masterprogram CRAFT! tänjer, ifrågasätter och brottas; de förflyttar gränser, utforskar kroppens och platsens samverkan med material och skicklighet liksom konsthantverkets roll i ett konsumtionssamhälle – eller dess ifrågasättande av det. Under sin tvååriga masterutbildning har studenterna arbetat med sina projekt på olika sätt; genom text och form, dialog och opposition och genom att tränga in i traditionerna och därifrån hitta sin egen blick för material och idéer och ett samtida språk som sammanlänkar historia och framtid.

De har även så utmanats att inte enbart ta sig an ett material i fysisk bemärkelse, utan också att lyssna efter vad det berättar för oss, att söka det fruktbara mötet mellan material och idé. I vart och ett av de 21 konstnärernas verk finns en unik berättelse – i vissa fall utifrån djupt personliga erfarenheter – som i sin fysiska gestaltning säger oss något långt bortom orden.

I vår butik finns katalogen CRAFT! 2020 Degree Exhibition med presentationer av konstnärerna och verken och med förord av de tre professorerna.


Handledande professorer: Matt Smith (Keramik och glas), Bella Rune (Textil) och Anders Ljungberg (Ädellab).

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar