Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Molnet. Elin Stampe, 2020. Foto:Elin Stampe

Nästa utställning:
Molnet – ett fantasilaboratorium

Gustavsbergs Konsthall är en plats för alla åldrar. Så när vi 25 januari slår upp dörrarna till Molnet/In Motion riktar vi oss inte minst till våra yngre besökare. Utställningen är även ett led i att uppmärksamma att FN:s barnkonvention blir lag 2020.

Molnet/In Motion är en interaktiv utställning med installationer av konstnärerna Elin Stampe, Maja Korpi och Nils Fridén samt föreställningen Molnet – ett fantasilaboratorium av dansgruppen Räserbyrån, som riktar sig främst till yngre barn. Var och en, och tillsammans, utforskar konstnärerna och dansarna på olika sätt hur vi skapar rum och konst med våra kroppar som verktyg. Inom konsthantverket är kroppen både vägen och verktyget; hjärnans och handens samarbete är centralt. I hantverket ser vi spåren av kroppens rörelser.

Elin Stampes verk Molnet kan omformas i det oändliga genom att du som besökare förflyttar ”molnet” upp och ner och i sidled. I fantasilaboratoriet skapar Räserbyrån berättelser i samspel med barnen där Molnet byter skepnad under varje föreställning.

I Maja Korpis och Nils Fridéns gemensamma verk Bubblan blir besökaren genom sina rörelser en medskapare i ljus, mörker och skuggor. Gustavsbergs Konsthall är en plats för besökare i alla åldrar.

Med Molnet – ett fantasilaboratorium riktar vi oss med särskilt till våra yngre besökare, främst 4-5-åringar. Molnet är också ett led i att uppmärksamma att FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari i år, 2020.

I vår Formstudio finns som vanligt möjlighet för barn och vuxna till skapande i anslutning till utställningen. Och håll utkik efter våra lovaktiviteter!

Skolor i Värmdö kommun är också välkomna att boka visning och workshop för sina klasser med vår konstpedagog Matilda Kästel, matilda.kastel@varmdo.se.

Under utställningsperioden kommer vi även att ha ett särskilt utbud i vår butik med konst och böcker som riktar sig till barn.

Molnet/In Motion pågår till 3 maj 2020.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar