Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Eyes as Big as Plates # Karin (Norge 2019) © Karoline Hjorth & Riitta Ikonen

Nordiskt konsthantverk utforskar vår tids stora miljöfrågor

Deltagande konstnärer: Hildur Bjarnadóttir (Island), Ebba Bohlin (Sverige), Alma Heikkilä (Finland), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen (Norge/ Finland), Guðjón Ketilsson (Island), Stian Korntved Ruud (Norge), Ivana Králíková (Tjeckien/Sverige), Britta Marakatt-Labba (Sverige/Sápmi), Ida Wieth (Danmark),
Hedvig Winge (Norge), Charlotta Östlund (Sverige/ Finland)

Recention i DN: "Vördnad för naturen i nordiskt konsthantverk" (länk) Länk till annan webbplats.

Vi har i utställningen Earth, Wind, Fire, Water – Nordiskt konsthantverk samlat tolv konsthantverkare från Norge, Island, Sverige, Sápmi, Finland och Danmark. Genom sina konstnärskap, verktyg och djupa materialkunskap utforskar och belyser de vår tids stora miljöfrågor och utmaningar.

Konsthantverk är oupplösligt förbundet med elementen på ett eller annat sätt. Mot den bakgrunden använder tolv nordiska konsthantverkare i utställningen Earth, Wind, Fire, Water – Nordiskt konsthantverk sin konstnärliga praktik och materialkunskap till att rikta uppmärksamheten mot de stora miljöfrågorna som vi står inför. Genom att peka på det starka ömsesidiga beroendet mellan mänskligheten och den försummade naturen, visar flera av verken hur ömtålig och flyktig vår existens här på jorden är; material och beståndsdelar förändras, torkar och förfaller under utställningens gång. Närvarande är också ett holistiskt och ekologiskt förhållningssätt, en helhetssyn på materialens förhållande till varandra och till sig självt.

Konstnärerna utforskar var var och en den inneboende kraft som materialen har, och också hur naturens element kan bli medskapare i konstnärliga processer; genom att delta och påverka såväl förlopp som resultat. I verken, som spänner över fält som biologi, geologi och kosmologi, söker konstnärerna konfrontation med sin egen längtan efter starkare band med vår jord. I Earth, Wind, Fire, Water utmanas både vårt sätt att uppfatta naturen – och vi själva.

Deltagande konstnärer: Hildur Bjarnadóttir (Island), Ebba Bohlin (Sverige), Alma Heikkilä (Finland), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen (Norge/ Finland), Guðjón Ketilsson (Island), Stian Korntved Ruud (Norge), Ivana Králíková (Tjeckien/Sverige), Britta Marakatt-Labba (Sverige/Sápmi), Ida Wieth (Danmark),
Hedvig Winge (Norge), Charlotta Östlund (Sverige/ Finland)

Utställningskurator: Randi Grov Berger (Norge)

Earth, Wind, Fire, Water är också titeln på en bok som getts ut i anslutning till utställningen av Nordic Network of Crafts Associations och Galleri F15. Medverkande skribenter är Camilla Groth, Jessica Hemmings, Nicolas Cheng, Æsa Sigurjónsdóttir, Nina Wöhlk, Ánne Márjá Guttorm Graven och Jenni Nurmenniemi, och redaktörer är Randi Grov Berger och Tonje Kjellevold. Boken finns att köpa i konsthallens butik.

Earth, Wind, Fire, Water är den 44e upplagan av utställningsserien Tendenser och visades 2020 på Galleri F15 i Moss i Norge. När den nu visas på Gustavsbergs Konsthall är det med ett urval av verken från Galleri F15 och även vidareutvecklade och delvis helt nya verk. Utställningen har producerats i samarbete med Nordic Network of Crafts Associations, och med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt.

Utställningen pågår till 9 maj.

Pga corona-restriktioner är antalet besökare som får vistas samtidigt i lokalerna begränsat.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar