Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Grafisk form: Lina Forsgren (affischen beskuren)

Nu bygger vi vår sista utställning:
States of Becoming Åsa Cederqvist

Från och med i dag, 10 maj, har vi stängt då vi bygger ny utställning, som öppnar den 29 maj. Vår sommarutställning States of Becoming av Åsa Cederqvist blir samtidigt Gustavsbergs Konsthalls sista utställning, då Värmdös politiska majoritet har bestämt att lägga kommunens framgångsrika konsthall.

Vernissagen kommer att både kunna upplevas på plats, och digitalt. Coronarestriktioner gäller fortfarande och i dagsläget vet vi inte hur många som kommer att få vistas i lokalerna samtidigt den 29 maj. Invigningstalare blir konsthallens chef Evelina Hedin; mer info om programmet kommer inom kort.

Åsa Cederqvist arbetar performativt och använder olika uttrycksmedel till synes gränslöst; video, skulptur, textil, installation, improvisation. I utställningen States of Becoming får vi möta verk i olika stadier av uttryck, olika lager och estetik. Hennes verk skildrar emotionella erfarenheter, så som de kan ta sig uttryck i kroppsliga, mellanmänskliga och materiella utbyten, en pågående process under ständig omvärdering.

Åsa Cederqvist utforskar olika medskapande processer samt lekens förutsättningar och möjligheter – varigenom närvaro, sårbarhet, tillit och en slags vardagens magi undersökts. Hon laborerar med nya material och tillvägagångssätt, både ur ett hållbart och ett kritiskt perspektiv. Ett resultat av detta är verket Mama Dada Gaga, om ingår i utställningen. Mama Dada Gaga är en film och samtidigt en rumslig installation, som på ett lekfullt och associativt ger en mångbottnad ingång till relationerna moderskap/barndom, uppfostran/befrielse och liv/död.

Utställningen öppnar 29 maj 2021 och visas till 4 juli 2021.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar