Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Grafisk form: Lina Forsgren Foto: Lisa Björk (affischen beskuren)

Konsthallens sista utställning:
States of Becoming

Varmt välkomna till States of Becoming, en soloutställning av Åsa Cederqvist. Här överskrids våra invanda gränser, såväl i tanke, material somuttryck - hela tiden med leken som ledmotiv och banbrytande kraft. Här visar Åsa Cederqvist det äldre, men helt centrala verket Mama Dada Gaga, liksom en rad nyskapade verk där människans sårbarhet, styrka, ömklighet och kärlekstörst får ta plats.

 

States of Becoming är också Gustavsbergs Konsthalls sista utställning i lokalerna i Gustavsberg. Politikerna har fattat beslut att inte finansiera konsthallen längre, och vi arbetar för att hitta andra lösningar. Var och i vilken form vet vi inte ännu. Men i sin gamla form i Gula Byggningen mitt i Gustavsbergs konst- och hantverkshjärta finns den bara kvar till 4 juli.

UTSTÄLLNINGEN STATES OF BECOMING är gränsöverskridande i tanke, material och uttryck. Leken är ett ledmotiv; Åsa Cederqvist ser den som subversiv kraft, protest och superkraft, tillsammans med sårbarhet och hudlöshet. I en serie arbeten utforskar hon närvaro, lust/erotik, science fiction, natur, matsmältningssystemet och samhälleliga infrastrukturer (avfallshantering och vattenrening), och hon formulerar en förhoppning: ”Vi håller på att utarma jorden, och vi mår inte bra av de oöverskådliga felsteg (och framsteg) som dagligen görs i ivern att effektivisera och mäta. Vi förväntas agera rationellt när vi är instinktsdrivna djur. Går det att slå hål på detta och kila in sig i en närvarokonkurrens och motverka överflödet av automatiserad och algoritmbaserad närvaro som vi dagligen omges av i dag? Jag tror det!”


Utställningen tar avstamp i konstnärens fascination av allt som hela tiden rör sig inom och omkring oss. I States of Becoming förkroppsligas detta genom film, skulpturer i gips, textil, metall, 3D-skanning och AR – augmented reality (förstärkt verklighet). Genom att förena den virtuella och fysiska världen komplicerar hon vår förståelse för det ständigt föränderliga i naturen, oss själva och vår omvärld.


Utställningens centrala verk är filmen Mama Dada Gaga. Den har visats tidigare i flera internationella sammanhang, men detta är första gången i Sverige, och i en rumslig installation. På ett lekfullt och associativt sätt reflekterar Mama Dada Gaga över skapandets praktik och materialitet där lek och rollspel gör upp med förväntningar på konstnärsrollen, moderskapet och kvinnorollen. Vi får möta tre generationer kvinnor och uppleva hur berättandet leker lika mycket med betraktaren som med filmens innehåll i sig. Mama Dada Gaga är en berättelse i flera skikt – kroppslighet och abstraktion, föräldraskap och barndom, symbios och separation, kris och hybris, liv och död. ”Jag ville arbeta med lek, parodi, humor och med livskriser och vardagens mödor samtidigt. Inte antingen eller”, säger Åsa Cederqvist.


I utställningens stora sal – som varit allt från kyrksal, utställningshall av Gustavsbergsfabrikens produktion till möbelaffär – blandar Åsa Cederqvist vilt samtidigt som hon strävar efter en helhet. Totemliknande skulpturer av sediment av överblivet material som reser sig i stora salen, kommunicerar med verk i metall och sand, rörligt och stilla, skulpturala objekt, köttigt generösa, handsydda, skapade efter kroppsliga former. ”Jag tänker att konsten blir en kanal för att bli del av något större, av något gemensamt som man inte måste förstå. Man får bara vara där”.

Verket Amorph Real är ett virtuellt tillägg, en AR-app (Augmented Reality) där Åsa Cederqvist laddar upp nya verk skapade för utställningen.


Till utställningen har också affischen/foldern States of Becoming producerats, som kommer att finnas i konsthallens butik, med text av Sara Rossling, konstskribent och oberoende curator, foto av Lisa Björk och formgiven av Lina Forsgren. Som en förlängning av foldern och utställningen har en levande webbsida skapats, www.statesofbecoming.com Länk till annan webbplats., som fortlöpande fylls på och förändras.


Åsa Cederqvist är aktuell med ytterligare tre utställningar: Deep Listening for Longing, Borås Art biennal (29/5-26/9), imMaterialities, Weld, Spökparken, Stockholm (2-6/6), en förlängning av States of Becoming, samt Symbiosis, Färgfabriken, Stockholm (28/8-28/11) där Åsa Cederqvist deltar med ett nytt verk skapat i dialog med forskningsprojektet Nature på KTH som kretsar kring vattensystem och dess framtida ekologi.


States of Becoming är den första större soloutställning Åsa Cederqvist har på en konstinstitution i Stockholms län.
Biografi Åsa Cederqvist är född 1975 i Saltsjö-Boo, Nacka. Utbildad på Konstfack och Kungliga konsthögskolan. Som verksam konstnär i över tjugo års tid har hon ställt ut på bland annat Kraft Bergen, Momentum 10 i Moss, Kunsthaus Hamburg, Wetterling Konsthall, La Capella i Barcelona och Bonniers Konsthall. Tidigare lektor i konst på Textil/Konstfack, konstnärlig ledare i flertalet konstpedagogiska projekt samt regissör av reklamfilm och musikvideos. Genom video, textil, skulptur, installation, fotografi, ofta med s.k. förlängningar i form av performance eller digitala medel, skapar hon egna universum som navigerar mellan det undermedvetna och det rationella, det fysiska och det flyktiga.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar