Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Nutida svenskt silver: CORPUS

Medverkande: Kajsa Avila, Maria Börjesson, Annika Daevel, Niklas Ejve, Åsa Elmstam, Beata Grahn, August Happ, Elin Hedberg, Karolina Hägg, Caroline Lindholm, Olle Olls, Christine Ramel, Fredrik Slögher och Niki Ulfstedt.

Svenskt samtida silversmide har en stark ställning både på den växande internationella smyckekonstscenen, och inom corpussmidet. Nu lyfter vi fram svensk samtida corpuskonst genom att låta 14 smeder från föreningen Nutida Svenskt Silver visa sina corpusverk i en pop up-utställning i Gustavsbergs Konsthalls butik.

Traditionellt är det corpus som skiljer silversmeden från guldsmeden: att silversmeden med hjälp av olika smidestekniker bearbetar plåt till volymer och skapar föremål, som kannor, vaser, skålar och ljusstakar.

I dag kan corpusbegreppet även omfatta konstobjekt. Historiskt har corpus delats in i profant och sakralt, där sakrala föremål används i kyrkorummet, kyrksilver som kandelabrar och kärl för nattvardsvin och dop, medan det profana är bruksföremål som kannor, skålar; bruksföremål för vardag och ögonfröjd.

Genom det samtida konsthantverket har corpus kommit att bli ett förhållningssätt till objekt, som inte längre med nödvändighet tillverkas av metall, men som anknyter till silversmidets historiska uppgift: att manifestera och bära ett – ibland metafysiskt – innehåll som relaterar till mänskliga behov och beteenden.

Nutida Svenskt Silver är en grupp guld- och silversmeder som arbetar brett och nyskapande. Föreningen bildades 1963 och har för närvarande 28 medlemmar.

Utställningen pågår till 1 mars 2020.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar