Talande webbLyssna

Från till och med

Off the wall, 2010.

OFF THE WALL

Medverkande: Richard Aldrich • Joel Andrianomearisoa • Johanna Gustafsson Fürst • Jenny Magnusson • Bella Rune

Gustavsbergs Konsthall presenterar Off the wall, en utställning som utgår från tankar kring hantverkets betydelse i samtidskonsten. De flesta konstnärliga processer innefattar hantverk i någon form. Samtidigt ges hantverk och material olika stor betydelse för ett konstverks tolkning beroende på vilken kontext det visas i. I Off the wall undersöks vad som sker när det förväntade perspektivet förskjuts. Kan man genom att belysa materiella processer föra in nya betydelser i bildkonsten? Kan det i sin tur innebära nya ingångar i förståelsen av konsthantverket? Med bakgrund i diskussionen kring konsthantverkets relation till bildkonsten, undersöks hur kontext och sammanhang påverkar såväl samtalet som tolkningen av enskilda verk.

Off the wall presenterar fem bildkonstnärer vilka alla har en närhet till material och materiella arbetsprocesser. Konstnären och curatorn Hans Isaksson står för urvalet och har i nära samarbete med Gustavsbergs Konsthall format utställningen.

Under utställningens gång formas också det pedagogiska projektet Transformen. Här förs en diskussion kring materialitet och hur material kommunicerar. Besökaren inbjuds att praktiskt och visuellt kommentera några av de frågeställningar som Off the wall väcker.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar