Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Ett hörna av pop up-utställningen Tankar om trä, tankar om tid. I förgrunden syns Petronella Erikssons silverkaffepetter över lägerelden och ytterligare tillbehör till kaffestunden i skogen. Bakom skymtar smycken av Sofia Bankeström och Hanna Liljenberg. Foto: Gustavsbergs Konsthall

Pop up-utställning:
TANKAR OM TRÄ,TANKAR OM TID

Medverkande: Sofia Bankeström, Marie Eklund, Petronella Eriksson, Cecilia Levy, Hanna Liljenberg, Lena Olson och Eva Szentiványi.

Tankar om trä, tankar om tid är en pop up-utställning i vår butik som har fokus på trä och papper - och på ett konsthantverk som, utöver de fysiska materialen, formas av tiden som en ytterligare dimension.

I konsthantverket ryms många dimensioner bortom skicklighet och materialkunskap. En sådan dimension är tid; att omsorgsfullt lägga bit till bit, hammarslag till hammarslag, handgrepp till handgrepp. I Tankar om trä, tankar om tid, som fokuserar på trä och papper, vill vi visa resultatet av när handen och kniven långsamt befriar trästycket från trä så att föremålet till sist stiger fram, de tålamodskrävande handgreppen när pappersbit fogas till pappersbit, det meditativa arbetet när hammarslag läggs till hammarslag och långsamt formar metallen. Arbetet, som kräver både tid och uppmärksamhet, formar till slut intrikata skulpturer, smycken och bruksföremål.

I ett samhälle som går allt fortare vill Tankar om trä, tankar om tid visa hur konsthantverk och konst stannar upp och reflekterar. Materialen kan variera, som här: trä, papper, silver och hampa. Men en nödvändighet är det ytterligare ”material” som här fogas till de övriga – tiden.

Samma dag som Tankar om trä, tankar om tid öppnas, uppmärksammas Slow Art Day av världens konstmuseer och gallerier, bl.a. av Nationalmuseet, med digitala aktiviteter öppna för alla. Slow Art fokuserar på betraktarens tid; att låta konstupplevelsen långsamt tränga in i ditt medvetande och blottlägga nya upptäckter, utan ”expertis” eller hand-ledning. Upplevelsen är helt och hållet din egen.

De medverkande konstnärerna är: Sofia Bankeström, Marie Eklund, Petronella Eriksson, Cecilia Levy, Hanna Liljenberg, Lena Olson och Eva Szentiványi. Curator: Helena Sandström

Varmt välkomna att ta del av deras tankar om trä och tid - och förstås samtidigt uppleva det övriga stora utbudet av samtida svenskt konsthantverk som vi ställer ut i vår butik. Och inte att förglömma vår pågående utställning Molnet/In Motion.

Så länge vi har möjlighet att hålla konsthallen öppen så ber vi er att fullt ut respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Kom bara hit om ni är helt friska, och visa hänsyn till andra besökare genom att hålla avstånd och god handhygien.

Tankar om trä, tankar om tid visas t.o.m. 17 maj.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar