Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 21 mar 2015 till och med 30 aug 2015

Hilda Hellström ”Healed Fractures II”, 2015.

RADIKAL VÄNSKAP

Medverkande: Evelina Hedin • Hilda Hellström • Kakan Hermansson • Anna Nordström • Malena Norlin • Åsa Norman / DNK – Den nya kvinnogruppen.

Under våren och sommaren 2015 presenterar Gustavsbergs Konsthall Radikal vänskap, en nyproducerad utställning av DNK – Den Nya Kvinnogruppen. Det feministiska konst- och konsthantverkskollektivet bildades 2013 och initiativet till DNK uppstod ur medlemmarnas reaktioner mot det som de beskriver som en patriarkalisk konst- och konsthantverkskontext. För att främja och skapa plats för ett kvinnosolidariskt förhållningssätt agerar DNK genom att initiera samtal och producera utställningar och workshopar utifrån en materialbaserad praktik. Temat för utställningen på Gustavsbergs Konsthall, Radikal vänskap beskriver DNK med orden:

”Radikal vänskap vill uppmuntra till organisering och solidaritet i ett alltmer individanpassat samhälle och konstvärld. Vi påstår att det är radikalt att arbeta tillsammans i dag och vill inspirera andra att reflektera över ämnen som systerskap, solidaritet och feminism. Vi ser ett starkt behov av att politisera konsthantverkskontexten som många gånger upplevs som inåtvänd och oreflekterad.”

Gustavsbergs Konsthall vill främja diskussion och utveckling av konsthantverksområdet och ger utställningen stort utrymme i tid och rum.
Läs mer om DNK på http://www.dennyakvinnogruppen.se/länk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar