Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 11 okt 2008 till och med 11 jan 2009

RED BEAR GREEN GOAT

Medverkande: Zandra Ahl • Susanne Allberg • Inger Andersson • Carina Seth Andersson • Anna Berglund • Andreas Bernheden • Ulla Forsell • Margareta Hennix • Annika Jarring • Gunilla Kihlgren • Fredrika Linder • Ulrika Bratt Ling • Christian Maldonado • Mårten Medbo • Sylvia Neiglick • Annika Oskarsson • Per B Sundberg • Karin Törnell

Svenskt studioglas har aldrig riktigt fogat sig efter den modernistiska estetik som gjorde vårt konstindustriglas så vida berömt. Studioglaset har ända sedan slutet på 1960-talet i mångt och mycket utgått från en helt annan plattform färgad av samhällsengagemang, politik, humor och narrativa inslag.

Red Bear Green Goat är en samlingsutställning som presenterar samtida svenskt studioglas och glaskonst. Gustavsbergs Konsthall vill lyfta fram olika utgångspunkter i diskussionen om glasets estetik och dess position samtidskulturen. De inbjudna deltagarna – konsthantverkare, formgivare och konstnärer - står för ett brett spektrum av uttryck, men samlas här under ett gemensamt tema: de sju dödssynderna.

Utställningen ställer frågor om hur vi ser på synd i dagens världsliga samhälle. Är det kanske så att dödssynderna egentligen handlar om vad det är att vara människa? Titeln Red Bear Green Goat är hämtad från en del av de färger och djur som de sju dödssynderna förknippas med.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar