Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Seminarium: CRAFTSPOTTNING

I takt med att konsthantverket förnyas utvecklas också områdets diskussions- och presentationsformer. Seminariet syftar till att lyfta fram nya aspekter av konsthantverket och belysa hur teori, praktik och kontext växelverkar.

Liesbeth den Besten är en av nio medlemmar i Think Tank – A European Initiative for the Applied Arts, som sammanställt den pågående utställningen Gift på Gustavsbergs Konsthall. Hon är verksam i Holland som skribent och curator inom konsthantverk och design. Glenn Adamson är chef för forskningsavdelningen på Victoria & Albert Museum i London (V&A), författare och grundare av den nya tidskriften Journal of Modern Craft vars ambition är att bli ett internationellt forum inom området. Laurie Britton Newell är curator på V&A, nyligen uppmärksammad för utställningen Spectacular Craft – Out of the ordinary, som bl.a. diskuterar hantverkets roll i samtidskonsten.

Silversmeden Anders Ljungberg är lektor vid institutionen för Ädellab/Metallformgivning på Konstfack och pionjär inom samtida svenskt corpus. Elevutställningen Brainfood, initierad av Anders Ljungberg och Gustavsbergs Konsthall, presenterar corpusarbeten som utmanar silvrets traditionella status och roll. Samtliga har det gemensamt att de strävar efter en utveckling av konsthantverket genom ett öppet förhållningssätt både till tradition och andra, närliggande discipliner. De tillägnar sig nya verktyg, språk, material och metoder och initierar därmed nya platser för diskussion.

I samarbeta med Iaspis.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar