Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Seminarium:
OFF THE WALL/TRANSFORMEN

Gustavsbergs Konsthall inbjuder till ett samtalsseminarium med anledning av den pågående utställningen Off the wall.

De frågeställningar som tas upp i utställningen berör materialens och hantverkens betydelse i samtidskonsten. Seminariet syftar till att fördjupa den diskussionen och ställa den i relation till konsthantverket. Finns det skillnader/likheter i förhållningssätt till material vid en jämförelse mellan bildkonst och konsthantverk? Kan en jämförelse ge oss nya ingångar i hur vi ser på konstnärliga processer? Gör kontext och förväntningar att vi ger materialen olika stor betydelse när vi tolkar eller läser ett verk? Genom att samtala om dessa frågor hoppas vi att nya vinklar i diskussionen om konst och konsthantverk och dess inbördes relation förs fram.

Utställningens curator, Hans Isaksson deltar i samtalet, liksom tre av utställningens konstnärer, Johanna Gustafsson Fürst, Jenny Magnusson och Bella Rune. De kommer också kortfattat att presentera sina verk. Seminariet hålls på svenska och förs i form av ett rundabordssamtal där ett fyrtiotal inbjudna medverkar, moderator är Andreas Nobel.

Med stöd från Statens Kulturråd.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar