Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

SMYCKEPOSTEN

Går det att göra ett personligt smycke till en främling? I samband med utställningen Embraced Jewellery sites på Gustavsbergs Konsthall genomfördes en workshop som tog avstamp i den deltagande konstnären Yuka Oyamas metod och arbeten.

Projektet Smyckeposten var tänkt att fungera som en kanal för kommunikation mellan de dagliga besökarna och skolgrupper. Kan pedagogik på en konsthall sträckas över tid och plats i stället för att utgöra endast en timme här och en timme där? Kan det vara något pågående? I projektet samsades flera för varandra okända människor kring en konstnärlig process. Var börjar den och var slutar den?

Genom ett frågeformulär uppmuntrades besökarna att svara på några frågor. Svaren användes sedan som utgångspunkt för de besökande grupper som i workshopform undersökte om det går att göra ett personligt smycke till en främling. Bilder av det gjorda smycket mailades slutligen till personen som fyllt i formuläret.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar