Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 01 jun 2013 till och med 22 sep 2013

Soft, 2013.

SOFT

Medverkande: Regien Cox • Hanne Frey Husø • Løvaas & Wagle • Sidsel Palmstrøm • Astrid Runde Saxegaard • Kari Steihaug • Unn Sønju • Borghild Rudjord Unneland.

Gustavsbergs Konsthall har initierat ett samarbete med Soft galleri och Norske Tekstilkunstnere i syfte att presentera samtida norsk textilkonst för den svenska publiken. Initiativet kommer ur konsthallens önskan att erbjuda en nyanserad bild av ett fält som i Norge håller hög konstnärlig nivå och där många samhällsrelaterade frågeställningar förs. Utställningen Soft belyser också de textila materialens betydelse inom samtida konst och konsthantverk, liksom textilkonstens position i Norge. En curatorsgrupp med representanter från Soft galleri och Gustavsbergs Konsthall står för urvalet av deltagare och de åtta textilkonstnärer som bjuds in representerar en bredd i såväl konstnärliga uttryck som generationer. Som exempel kan nämnas Unn Sønju som med sina ofta starkt politiska vävar betraktas av många som konstnärlig arvtagerska till Hannah Ryggen.

Utställningen utgör ett unikt tillfälle till fördjupad kunskap om Norsk textilkonst.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar