Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 22 mar 2013 till och med 12 maj 2013

Peter Hoogeboom. ”Westland”, ”Clay Feet” och ”Spanish Collar”, 2013

SUBSTANCE

Medverkande: Alexander Blank (GER) • Peter Hoogeboom (NL) • Hanna Liljenberg (SWE) • Dorothea Pru˜hl (GER) • Lucy Sarneel (NL).

Utställningen Substance, som curerats av Hnoss Initiative presenterar fem framstående konstnärskap inom den internationella smyckekonsten – Dorothea Prühl, Peter Hoogeboom, Lucy Sarneel, Alexander Blank och Hanna Liljenberg. De tre förstnämnda har mångåriga internationella karriärer, medan de två sistnämnda tillhör en yngre generation. Gemensamt är att de alla har starka förankringar i specifika material och har utvecklat egna vägar i förhållandet mellan material och smycke. Hnoss beskriver temat med orden: ”Ofta väljer konstnärer ut det eller de material som bäst kan hjälpa till att beskriva eller förmedla det som ska berättas i verket. Så har också den internationella smyckekonsten i framkant arbetat. Att arbeta medvetet med ett material är självklart för en smyckekonstnär. De inbjudna konstnärerna har som gemensam nämnare att de använder och identifierar sig genom en fördjupad kännedom om ett specifikt material och på ett övertygande sätt använder detta som betydelsebärare. Vissa konstnärer har i sitt arbete nästan blivit synonyma med ett visst material.”

Hnoss har ett utbrett internationellt kontaktnät och har uppmärksammats för sina högt kvalitativa utställningar. Föreningen har genom sin galleriverksamhet stått för en vitalisering av smyckekonsten i Sverige. Sedan 2011 då galleriet stängde, arbetar man uppdragsbaserat under namnet Hnoss Initiative.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar