Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

THE SKILLSHOP PROJECT

The Skillshop Project är en undersökning om den konstnärliga processens beståndsdelar och vad formpedagogik kan vara. Vi fördjupar oss i konstnärliga processer, platsspecifika konstobjekt och materialens olika dimensioner, former och ytor.

Målet med projektet är att uppmuntra barn och unga att tänka fritt och våga utforska nya konstnärliga material och tekniker.

Den inledande delen av arbetet utgår från den pågående utställningen med den brittiska konstnärsgruppen 60|40 som startades 2008 av Tracey Rowledge, bokbindare, Clare Twomey, keramiker och David Clarke, silversmed. Under ett gemensamt manifest utmanar de traditionella hantverksregler och arbetar för att utöka scenen och vidga möjligheterna för konsthantverket som disciplin men också för konsthantverkets utövare. I kollektiva projekt driver de sina respektive materialtraditioner till sin spets och undersöker hur de kommunicerar i det samtida rummet. I dessa projekt utgår gruppen såväl från platsens arkitektoniska karaktär som från dess specifika laddning och historia.

The Skillshop Project genomförs inte linjärt utan fungerar som en startpunkt för flera olika diskussioner kring form och pedagogik. Deltagarna gör inte samma workshop utan testar, tillsammans med konsthallens pedagog och andra inbjudna aktörer, olika sätt att arbeta. Där en workshop slutar, tar nästa vid, likt viskleken. De arbetar med att kommentera de verk som finns i utställningen och reproducera dem på sina alldeles egna sätt. Deltagarnas konstverk ligger sedan till grund för visningen av den pågående utställningen. Vi diskuterar vad platsspecifik konst kan vara, om konstnärers möjlighet att arbeta i grupp under ett gemensamt namn och hur vi uppfattar och tolkar objekt beroende på vilka tidigare erfarenheter vi har av liknande saker.

I The Skillshop Project samlas deltagarnas arbete i The Archive of Response, ett arkiv som finns tillgängligt för konstnärerna att ta del av. Det är också öppet för alla besökare på Gustavsbergs Konsthall som kan delta med sina åsikter och lämna sina avtryck.

Länk till bloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster The Skillshop Project.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar