Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

THE SKILLSHOP PROJECT – SLUMP

The Skillshop Project startade i september 2011 och tog avstamp ur idén om att undersöka vad en konstnärlig process kunde vara och om det gick att utifrån det formulera tankar kring formpedagogik.

I sitt förstadium diskuterade The Skillshop Project begrepp som form, material, objekt. Under tiden som projektet har fortlöpt har det mer och mer kommit att handla om hur konstverk kommunicerar med oss betraktare i en utställning.

I The Skillshop Project har barn och ungdomar fått arbeta med att kommentera och utvärdera konstobjekten. Antingen genom att undersöka dess form genom att bygga upp en rekonstruktion. Eller aktivt förstärka, förbättra, förändra verket genom en egen kommentar i lera, papper, tejp, plats, tyg eller dylikt. Kommentarerna har tagit sig skilda yttringar. Vissa av deltagarna har valt att berätta en historia de associerat fram när de sett ursprungskonstverket, rent figurativa tolkningar, där abstrakta former helt plötsligt blivit båtar på drift eller galopperande hästar. Andra gånger har symboler tillverkats för att symbolisera känslor av oförståelse som konstverkets frambringat. Men minst lika många gånger, om inte fler, så blev kommentarerna intellektuella hyllningar till ett ofta väldigt komplext konceptuellt verk.

Deltagarna i The Skillshop Project har visat hur smarta och mångfacetterade vi människor är om vi tillåts tala, vara, lära och utforska tillsammans. En slutsats som kan dras redan nu innan det utvärderande arbetet ens börjat, är att en utställning definitivt får en andra dimension i och med att ett pedagogiska arbete äger rum. Detta är inget nytt men tillika viktigt att poängtera.

Tack till alla i elever i åk. 7 från Värmdö Kommun som deltagit i projektet och gett det dess viktiga innehåll.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar