Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 24 maj 2014 till och med 14 sep 2014

Thread Wrapping Architecture, 2014

THREAD WRAPPING ARCHITECTURE

Medverkande: Anton Alvarez

Sommaren 2014 presenterar Gustavsbergs Konsthall Thread Wrapping Architecture, en soloutställning och performativ installation av den internationellt uppmärksammade formgivaren Anton Alvarez. Projektet baseras på en vidareutveckling av Anton Alvarez uppfinning ”The Thread Wrapping Machine”, som i sin nya version kommer att kunna användas för att tillverka objekt och arkitektoniska element i monumental skala. Från utställningens öppnande fram till stängning får konsthallens besökare följa tillblivelsen av en storskalig installation av trä, metall och plast – sammansatt med hjälp av tusentals meter tråd.

Thread Wrapping Architecture aktiverar nya möten mellan teknik, hantverk, design, arkitektur och konst. Den ställer också frågor om hur hantverksprocesser kan utvecklas, vad som sker i den konstnärligt utforskande processen och hur växlingarna mellan styrd ordning och slump påverkar resultaten. Anton Alvarez utvecklar en helt ny typ av hantverk, ett arbete som han påbörjade vid sina masterstudier vid Royal College of Art i London. Han kallar det The Craft of Thread Wrapping och beskriver själv tekniken med orden: ”Konsten att använda verktyget och utöva hantverket är ännu i sin begynnelse och under kontinuerlig utveckling. Genom att arbeta med mitt verktyg lär jag mig ständigt nya sätt att framställa objekt med trådvirningstekniken. Jag sätter samman trä, plast och metall utan att använda spik, skruv eller andra traditionella sammanfogningsmetoder. Endast tunn tråd som täcks med lim i virningsprocessen håller bitarna samman, och upprepade virningar skapar starka bärande sammanfogningar samtidigt som objekten täcks med en dekorativ yta av trådarnas olika färger.”

Thread Wrapping Architecture genomförs med stöd av Innovativ Kultur och Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar