Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Från 10 okt 2009 till och med 10 jan 2010

WeWorkInAFragileMaterial. ”Det är resultatet som räknas”, 2009.

TUMULT

Medverkande: Ann Jansson, Bibi Lovell, Britt-Ingrid Persson BIP, Eva Lagerheim, Finn Lynngaard, Gunwor Nordström, Hannah Ryggen, Maria Adlercreutz, Päivi Ernkvist, Sandra Ikse-Bergman, Åsa Brandt, WeWorkInAFragileMaterial.

Tumult – Dialog om ett konsthantverk i rörelse är resultatet av ett samarbete mellan Gustavsbergs Konsthall, formhistorikern Christina Zetterlund och konsthantverksgruppen WeWorkInAFragileMaterial. Med utgångspunkt i den samhällsengagerade svenska konsthantverksscenen främst kring 1970-talet förs ett resonemang kring såväl dåtid som nutid. Genom två parallella delar, en samtida och en historisk, samt en omfattande publikation syftar utställningen till att både presentera, analysera och initiera nya samtal kring två generationers konsthantverk. Mellan dem finner man likheter, t.ex. i kollektiva arbetsprocesser och i en strävan efter att skapa förändring, men där finns också stora olikheter. Klart är att båda befinner sig i expansiva skeden av konsthantverkets utveckling – i en blandning av tumult och precision.

Det utsnitt av 60- och 70-talen som visas i den historiska delen gestaltas med enstaka verk, dokumentära fotografier, texter och kataloger. Utställningen gör inga anspråk på att omfatta hela periodens komplexa konsthantverksscen, utan belyser aspekter av tiden och framförallt det samhällsengagerade konsthantverket. Här visas även en väv av Hannah Ryggen, en av 70-talets stora inspiratörer samt en installation om konstnären och galleristen Petra (Ebba Konstantia Petterson) vars betydelsefulla verksamhet pågick under lång tid. Den historiska delen markerar också en viss geografisk koncentration under 70- talet, med Göteborg och Röhsska museet i en central position.

I stora salen möter det platsspecifika verket Det är resultatet som räknas av gruppen WeWorkInAFragileMaterial. Verket är uppbyggt som en tredimensionell spelplan i vilken gruppen har agerat. Med hjälp av paintball som en slags våldsam dekorationsprocess utmanar de samtidens estetiserande uppfattningar om både våld och yta. Liksom i tidigare arbeten låter gruppen verk och mening ta form under en gemensam arbetsprocess, men inom en given struktur. Här har strukturen givits formen av konsthallen, likt ett regelverk för ett spel där det är resultatet som räknas. Det processbaserade konsthantverket drivs till sin spets

Kanske kan vår samtids konsthantverk öppna för nya sätt att läsa historien och vice versa? Gustavsbergs Konsthall hälsar dig varmt välkommen att själv bilda dig en uppfattning, att besöka utställningen och slå dig ner bland kuddarna för att läsa boken Tumult – Dialog om ett konsthantverk i rörelse. Boken finns till försäljning i konsthallens butik.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar