Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Show english version
Talande webbLyssna
Bild på Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall ligger i Gula Byggningen i hamnen, en märkesbyggnad i bruksortens historia.

Om konsthallen

Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på internationell nivå.

Gustavsbergs Konsthall verkar för att driva och utveckla samtalen inom konsthantverksområdet, att bidra till ökad kunskap och dialog och att stärka konstarten som en egen disciplin. Utställningsprogrammet omfattar alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska program, seminarier, texter, föreläsningar och kataloger. De pedagogiska programmen på Gustavsbergs Konsthall grundas på aktiv delaktighet och sker antingen direkt i utställningen eller i anslutning till denna. Förutom visningar och aktiviteter riktade till barn- och skolgrupper erbjuds guidade visningar för andra besökande grupper.

Verksamheten inrymmer även Butik & Showroom med noga utvalda verk från Sveriges mest namnkunniga konsthantverkare. Med en bredd som spänner från klassiska till konceptuella uttryck fungerar butiken som ett ständigt aktualiserat forum för samtida konsthantverk.

Sedan juni 2017 driver Gustavsbergs Konsthall en projektateljé, Artist-in-Residence, AiR. Ateljén ligger i Chamottehuset, en av Gustavsbergsfabrikens gamla byggnader. Ateljéprogrammet syftar till att skapa nätverk mellan konstnärer, utveckla nya samverkansformer och stärka Gustavsbergs Konsthall och Värmdö som en plats för skapande, konst och design. Det är också en målsättning att koppla ateljé-inbjudningarna till konsthallens utställningsprogram.

Gustavsbergs Konsthall grundades 2007 av Dag Landvik och drevs under sina första år i privat regi. Verksamheten övergick senare till föreningsform med kommunalt, regionalt och statligt stöd.

Sedan den 1 januari 2015 är Värmdö kommun huvudman för verksamheten.


In English

Gustavsbergs Konsthall is Sweden’s only public art gallery specializing in contemporary craft art and a leading venue for Swedish and international crafts. By showing a broad spectrum of crafts in thematic, groundbreaking and artistically exploratory exhibitions the gallery aims to increase public understanding of contemporary craft art and to promote discussion. Gustavsbergs Konsthall represents an open and innovative craft venue, based on traditional craft manufacturing. The exhibition schedule features crafts in all types of materials, displaying current work by internationally recognized craft artists as well as the avant-garde of the younger generation.

Gustavsbergs Konsthall also runs an unique Shop & Showroom, which sells high-quality, hand-picked items by Sweden’s leading craft artists. The products range in style from classical to conceptual so that the showroom acts as an important forum for the latest in contemporary craft in in Sweden.

Gustavsbergs Konsthall opened 2007 and is situated in the oldest building of the former Gustavsberg porcelain works, the so-called Gula Byggningen.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: