Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Show english version
Talande webbLyssna

Konsthallens uppdrag

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige.

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige. Konsthallen tillgängliggör, diskuterar och driver frågor om samtida konsthantverk. Konsthallen skapar tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseum och ateljéerna i Gustavsbergs hamn ett nationellt design- och konsthantverkscenter av internationellt intresse.

Utställningsverksamhet

Konsthallen ska visa temporära utställningar. Utställningsprogrammet ska:

  • ge utryck för öppenhet, nyfikenhet och nyskapande vad gäller form, uttryck, presentation och material.
  • presentera nationellt och internationellt erkända utövare, såväl som en yngre generations avantgarde.
  • omfatta tematiska, konstnärligt undersökande och ifrågasättande utställningar
  • hålla en hög kvalitetsnivå och bidra till att samtida svenskt konsthantverk utvecklas som internationell angelägenhet.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska projekt, seminarier, texter och andra aktiviteter.

Information och fördjupning om utställningar ska anpassas till olika kunskapsnivåer så att alla besökare får en värdefull upplevelse utifrån sina förutsättningar.

Pedagogisk verksamhet

Konsthallen ska bedriva pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska verksamheten ska bland annat rikta sig till elever i skolor belägna i Värmdö kommun.

Den pedagogiska verksamheten såsom visningar, workshopar, seminarier och texter ska företrädesvis formas utifrån aktuella utställningar.

Målgrupp

Konsthallens målgrupper är barn, unga, allmänhet och en initierad publik. Verksamheten riktar sig till Värmdö kommuns medborgare och till en nationell och internationell publik.

För konsthallens pedagogiska verksamhet är barn och unga en prioriterad målgrupp.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: