Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Show english version
Talande webbLyssna

Konsthallens uppdrag

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige.

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige. Konsthallen tillgängliggör, diskuterar och driver frågor om samtida konsthantverk. Konsthallen skapar tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseum och ateljéerna i Gustavsbergs hamn ett nationellt design- och konsthantverkscenter av internationellt intresse.

Utställningsverksamhet

Konsthallen temporära utställningar ska:

  • ge utryck för öppenhet, nyfikenhet och nyskapande vad gäller form, uttryck, presentation och material.
  • presentera nationellt och internationellt erkända utövare, såväl som en yngre generations avantgarde.
  • omfatta tematiska, konstnärligt undersökande och ifrågasättande utställningar.
  • hålla en hög kvalitetsnivå och bidra till att samtida svenskt konsthantverk utvecklas som internationell angelägenhet.

Information och fördjupning om utställningar ska anpassas till olika kunskapsnivåer så att alla besökare får en värdefull upplevelse. Utställningsverksamheten ska bedrivas i konsthallens lokaler, men enstaka verk och installationer kan förekomma på andra platser i kommunen i syfte att skapa uppmärksamhet för utställningsprogrammet och konsthantverk som form.

Pedagogisk verksamhet

Konsthallen ska bedriva pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska verksamheten ska bland annat rikta sig till elever i skolor belägna i Värmdö kommun. Den pedagogiska verksamheten såsom visningar, workshopar, seminarier och texter ska företrädesvis formas utifrån aktuella utställningar.

Residensprogram

Konsthallen ska driva ett residensprogram (projektateljé) som erbjuds relevant konstnär/utställare under en begränsad tidsperiod.

Målgrupp

Konsthallens målgrupper är barn, unga, allmänhet och en initierad publik. Verksamheten riktar sig till Värmdö kommuns medborgare och till en nationell och internationell publik. Verksamheten ska ta hänsyn till målgruppernas behov, utgå från allas lika värde och sträva efter en jämn könsfördelning.

Dialog och samverkan

Gustavsbergs konsthall ska bedriva verksamhet i dialog med relevanta aktörer och genomföra verksamhetsaktiviteter i samverkan med föreningar, förskola och skola , företag och andra relevanta aktörer.

Uppdragsbeskrivning Gustavsbergs Konsthall beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2020 finns att ladda ner här , 201.2 kB..

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: