Talande webbLyssna

Rektor

Marie Olofsson

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun!

Jag för rektor för Gustavsbergs gymnasium, en skola med ca 350 elever. Vi har högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram. Skolan startade 2003 och ligger i porslinskvarteren i Gustavsberg. Som rektor ansvarar jag för att alla elever ska få en god undervisning i trygg miljö. En förutsättning för detta är att rekrytera och behålla kompetent personal.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får lära mig nya saker varje dag och möta många människor både ungdomar och vuxna. Att själv kunna påverka och starta upp förändringar när sådana behövs.

Vilka är dina utmaningar?

Att göra rätt prioriteringar för att alla elever ska nå sina mål. Att samtidigt ha en bra arbetsmiljö för såväl personal som elever.

Vad driver dig som person?

Att se resultat och påverka. Att vara med och skapa framtidsmöjligheter för våra elever.

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på!

Ordning och reda men med stor tillit till medarbetarna. Närvarande i vardagen.

Berätta om något som du har åstadkommit i Värmdö kommun och som du är extra stolt över.

Att få bygga en gymnasieskola och ständigt förändra både innehåll och arbetssätt efter behov och förutsättningar.

Varför valde du Värmdö kommun?

Började som nyutexaminerad lärare 2004 efter en lång näringslivserfarenhet. Det var spännande att få börja jobba på en nystartad skola.

Vad tycker du är bäst med att jobba i Värmdö kommun?

Frihet under ansvar.

Senast publicerad: 2018-12-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation