Talande webbLyssna

Sektorchef

Frida Nilsson

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun.

I min roll som ledare och sektorchef för sektorn för administration ledning och service ansvarar jag för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd och för att säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen. Jag direkt underställd kommundirektören och är därigenom medlem i Värmdös kommunledningsgrupp.

Mitt uppdrag är att, tillsammans med de omkring 65 medarbetarna, utveckla verksamheterna, uppfylla uppställda krav och mål, nå förväntade resultat och utföra uppdrag i syfte att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Inom sektorn finns funktionerna utredning och statistik, nämndsekretariat, registratur, arkiv, IT-drift, kommunikation, översiktsplanering, regional trafikutveckling, risk och säkerhet, strategiskt förebyggande arbete, demokratifrågor, juridik, hållbarhetsfrågor, personalfunktioner såsom PA- och HR-arbete, kommunens kontaktcenter samt internservice.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att få arbeta med duktiga, engagerade och hungriga medarbetare och chefer. Mina kollegor är intresserade av utveckling, både sin egen och kommunens, och det är härligt att se all energi som kommer från den lusten. Och så gillar jag att vara med där det händer och att få påverka skeenden.

Vilka är dina utmaningar?

Att hinna med allt som jag själv vill göra. Ibland får jag bromsa och säga till mig själv att ”det där kan vi göra lite senare”.

Vad driver dig som person?

Jag tycker om utveckling, att se människor utvecklas och att se hur kommunen utvecklas. Under de åtta år som jag har varit i kommunen har det hänt otroliga saker, och mer är på gång. Det driver mig att fortsätta!

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på.

Jag försöker att genom starka relationer, kommunikation och en god organisationskultur bygga team som med tillit, öppenhet och energi arbetar för att nå uppsatta mål. Utan varandra och starka partnerskap är det svårt att arbeta i komplexa kunskapsorganisationer.

Berätta om något som du har åstadkommit och som du är extra stolt över.

Jag är väldigt glad över det engagemang i stora frågor som jag tror att jag bidragit med i sektorn. Jag är mån om att alla ska veta vart Värmdö är på väg – hur vi utvecklas i regionen, hur vi står oss i rankingar och hur andra ser på oss. Jag tror att det är viktigt att se att kommunen är en del av ett större sammanhang.

Varför valde du Värmdö kommun?

Jag har alltid varit intresserad av politik och offentlig förvaltning. På juristlinjen inriktade jag mig mot offentlig förvaltning och skrev mitt examensarbete i kommunalrätt. När det dök upp ett arbete som kommunjurist i Värmdö 2007 så sökte jag och fick tjänsten. Jag hade en fantastisk chef som trodde på mig och lät mig prova saker som jag knappt trodde att jag själv kunde vilket gjorde att jag växte snabbt i organisationen. Jag tycker fortfarande att Värmdö är bra på att se unga talanger och satsa på dem. Själv är jag en entusiastisk intern rekryterare, det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i vår organisation för duktiga personer.

Beskriv Värmdö som arbetsgivare med tre ord?

Framtidsorienterad, ansvarsgivande och prestigelös.

 

Senast publicerad: 2019-05-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation