Talande webbLyssna

Ren Servis

Driftform: Kommunal regi

Sköter matsalen i kommunhuset, Skogsbo. Leverera mjölk och frukt inom Skogsbo. Skötsel och påfyllnad i kommunhusets kökspentryn och påfyllnad kontorsmaterial. Föreningsarbete för blivande kooperatörer. Deltagarna har möjlighet att hålla föreläsningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning.


Lokaler: Skogsbo/Kommunhuset

Adress: Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg

Verksamhetsansvarig: Päivi Suomivirta

Telefon: 08 570 483 27

Epost: Paivi.suomivirta@varmdo.se

Tf Gruppchef: Maria Stokstad Tf Gruppchef

Telefon: 08 570 475 95

Epost: maria.stokstad@varmdo.se

Antal platser: 10 platser

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.