Talande webbLyssna

Ungkulturhuset Gurraberg

Ung man med radio

Gurraberg verksamhet är nedlagd och Ungkulturhuset innehåller idag lokaler som hyrs ut till kulturskoleverksamhet. Värmdös övriga mötesplatser erbjuder estetisk och kulturell verksamhet så som studioteknik, replokal med tillgång till instrument, öppen scen, jam-kvällar och ett stort utbud av diverse hantverksmaterial.

På mötesplatserna finns möjlighet att fånga upp intressen och behov som uppfattas eller presenteras, och utifrån ledares kompetens tillsammans med unga forma verksamhet kring olika kulturella och estetiska uttryck.

Huvudfokus är att tillgängliggöra en estetisk och kulturell arena för så bred målgrupp som möjligt oavsett bakgrund och förutsättningar.

 

Senast publicerad: 2019-08-30

Mer information

Dokument