Tyck till
Talande webbLyssna

Basprogram för elever i årskurs F-9 

Här hittar du information om de hälsobesök och vaccinationer som erbjuds barn och ungdomar i olika skolåldrar. Utöver vad som anges nedan erbjuds även kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från förskoleklass upp till år 9, bland annat när det gäller vikt-, längd-, rygg-, syn- och hörselkontroll hos både skolsköterska och skolläkare.

Alla vaccinationer som ryms inom det svenska vaccinationsprogrammet registreras till ett nationellt vaccinationsregister enligt gällande lag. Registret är ett informationssystem där uppföljning av vaccinationer görs. Mer information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens sida, länken hittar du i högerspalten. Basprogrammet nedan gäller från och med 17 augusti 2016.

Förskoleklass

Skolsköterskebesök: Längd, vikt, syn- och hörselkontroll.

Skolläkarbesök: Hälsosamtal utifrån hälsouppgift som vårdnadshavare fyllt i inför besöket. Kontroll av tillväxt och kroppslig undersökning som inkluderar bedömning av motorik och rygg. Hos pojkarna kontrolleras testiklarna. Både elev och vårdnadshavare kallas till detta besök.

I samband med besöket erbjuds en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR.

Årskurs 2

Skolsköterskebesök: litet hälsosamtal samt kontroll av längd och vikt.

Årskurs 4

Skolsköterskebesök: kontroll av längd, vikt och rygg. Vidare inhämtas hälsouppgift från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i.

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för elever i särskolan.

Årskurs 5

Skolsköterskan vaccinerar flickor födda -99 och därefter mot HPV (humant papillomvirus).

Årskurs 7

Skolsköterskan tar längd och vikt samt utför ryggkontroll. Vidare inhämtas hälsoformulär från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i. Dessutom sker medicinsk SYV (Studie & Yrkesvägledning) och ANTD (Antidrogsamtal).

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för särskoleelever.

Årskurs 8

Skolsköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp och kikhosta för barn födda 2002 och därefter.

Årskurs 8 och/eller 9

Skolsköterskan har hälsosamtal i grupp vid behov (behovsstyrda hälsorelaterade ämnen).

Vaccinationskort skrivs och delas ut till samtliga elever i åk 9.

 

Senast publicerad: 2018-01-23

Kontakt

Verksamhetschef

Kristina Hultin Nyström
08-570 474 91
kristina.hultin-nystrom@varmdo.se  

 

Skolöverläkare

Elsa Håkansson

08-570 481 91

elsa.hakansson@varmdo.se

 

Skolläkare

Peter Andersson

08-570 472 26

peter.andersson@varmdo.se

 

Övriga proffesioner inom elevhälsan finns på respektive skolas hemsida.

 Mer kontaktinformation

Mer information